استاد محمود مشهدی رجب

استاد محمود مشهدی رجب درسال 1336 در محله شکوفه تهران دیده به جهان گشود . بعد از 2 سال تمرین ژیمناستیک به رشته رزمی تکواندو گرایش پیدا کرده و زیر نظر استاد ارجمند شروع به تمرین نمودند .ایشان در سال 58 مربی باشگاه استقلال مرکز شدند و بدین ترتیب در اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور شرکت نمودند . در سال ... image
۰۹ خرداد ۱۳۹۲

Picture 008استاد صمد منصوری نژاد متولد ۱۳۳۵  . ورزش را با کاراته ( کان ذن ریو )  در ۱۶ سالگی زیر نظر استاد محمدی به مدت ۱ سال شروع کرد . سپس نزد استاد یوسف شیرزاد در باشگاه نواب و سپس در باشگاه شیرزاد به مدت ۱۲ سال تمرین کرد که در این مدت از کان ذن ریو به کیوکوشین تغیر سبک داد در این مدت موفق به دریافت گواهی نامه کمربند قهوه ای در سبک کان ذن ریو ، گواهی نامه کمربند مشکی دان ۱ از استاد شیرزاد در سبک کیو کوشین و اخذ شناسنامه کمربند مشکی دان ۱ از استاد اویاما شدند  . سپس به تکواندو روی آورد و نزد استاد محمود مشهدی رجب که مربی وقت تیم ملی بودند شروع به تمرین کرده و تاکنون نیز مشغول تمرین میباشد . همزمان با تکواندو مدتی نیز سبک هاپکیدو را نزد استاد کدخدایی ( که خود ایشان نیز از شاگردان قدیم استاد مشهدی رجب میبودند ) دنبال کردند و موفق به دریافت کمربند مشکی دان ۲ و حکم مربیگری  از استاد کدخدایی شدند . اما در تکواندو به افتخارات زیادی نائل شدند که از جمله میتوان به اخذ گواهی نامه کمربند مشکی دان ۶ و اخذ حکم مربیگری از استاد مشهدی رجب ، شرکت در چندین جام و تورنمنت داخلی و خارجی به عنوان سرمربی و کچ و بدست اوردن مقامهای مختلف اول تا سومی که اخرین آن در در خرداد ۱۳۹۱ در ارمنستان با عنوان کچ بود که به مقام نایب قهرمانی دست یافتند .

SKMBT_C45013052219570_0004

SKMBT_C45013052219570_0003